Seksuaalineuvonta ja -terapia

Seksuaalineuvonnassa voit keskustella turvallisesti seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista ja mieltäsi askarruttavista kysymyksistä. Seksuaaliterapiassa voidaan syventyä seksuaalisuuden teemoihin yhdessä terapeutin kanssa rauhassa. seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvissä haasteissa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvissä kysymyksissä… Read more about Seksuaalineuvonta ja -terapia

Pariterapia

Pariterapiassa voitte keskustella turvallisesti aroista ja vaikeistakin asioista. Pariterapiaan hakeutumista ei pidä pitkittää, pienetkin asiat voivat kasvaa isoiksi ongelmiksi jos niihin ei haeta apua ajoissa. jos pari haluaa ylläpitää ja / tai parantaa suhdettaan läheisyys tai yhteydentunne on kadonnut erotilanteessa… Read more about Pariterapia

Perheneuvonta ja -terapia

Perheneuvonta ja -terapia on tarkoitettu koko perheelle. Terapeutit pitävät huolta siitä, että jokainen perheenjäsen tulee huomioiduksi ja kuulluksi.   perheensisäiseen vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat vanhemmat tarvitsevat tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen perheen elämänkriiseihin… Read more about Perheneuvonta ja -terapia

Tukikeskustelu ja lyhytterapia

Tukikeskustelussa tai ja yksilöterapiassa keskustelemalla haetaan ratkaisuja elämässä kohdattuihin haasteisiin, ongelmiin ja kriiseihin. Terapia voi olla lyhytkestoista tai pitkäkestoista riippuen toiveistasi, tavoitteistasi ja tarpeistasi.   vaikeissa elämäntilanteissa vaikeissa tunnetiloissa jos sinun on tehtävä tärkeä päätös tai löydettävä resursseja elämänmuutoksiin… Read more about Tukikeskustelu ja lyhytterapia