Psykoterapia

Mitä se on?

Psykoterapia on hoitomuoto, jolla hoidetaan mielenterveyteen liittyviä ongelmia psykologian keinoin. Psykoterapia on vuorovaikutustilanne, jossa keskusteleminen on tehokas ja selkeä terapian työväline, joka vie asiakkaan tilannetta eteenpäin.

Psykoterapia voi olla lyhytkestoista (6-20 kertaa) tai pitkäkestoista (1-3 vuotta).

Milloin

HUS palveluseteli: perhe- tai paripsykoterapia sekä vanhempien ohjauskäynti
KELA: perhe- tai paripsykoterapia sekä vanhempien ohjauskäynti
Helsinki palveluseteli: perhe- tai paripsykoterapia

Psykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa.

Terapeutit

Natalia Rautavuori

Perhe- ja paripsykoterapeutti, seksuaalterapeutti

Lue lisää

Kirjoita meille

Haluatko kirjoittaa terapeutille?
Terapeutit